Depilatory Waxes

 • Display Type
 • Results per Page
 • Sort by
Azul-N
 • Azul-N
 • Liquid azulen wax 560 g (20 oz)
 • Gala
 • Code : 41-001
Natur-L
 • Natur-L
 • Liquid natural wax 560 g (20 oz)
 • Gala
 • Code : 41-002
Excellence
Satina
 • Satina
 • Satiny liquid wax 560 g (20 oz)
 • Gala
 • Code : 41-0031
Vahiné
 • Vahiné
 • Semi-creamy wax with tea tree oil 500 g (17.6 oz)


 • Gala
 • Code : 41-0032
Tang-O
 • Tang-O
 • Liquid wax with lemongrass 500 g (17.6 oz)
 • Gala
 • Code : 41-0033
Chocolatté
Azul-N | Block
 • Azul-N | Block
 • Hard wax made from pine resin and beeswax 1 kg (35 oz)
 • Gala
 • Code : 41-004
Natur-L C
 • Natur-L C
 • Hard wax made from pine resin and beeswax 1 kg (35 oz)
 • Gala
 • Code : 41-005
Brazil
 • Brazil
 • High quality hard wax 4 x 250g (4 x 8.83 oz)
 • Gala
 • Code : 41-008